BRF VATTNET
Kontakta styrelsen
Styrelsens sammansättning

  Ordförande: Torbjörn Andersson

  Sekreterare: Thomas Larsson (Webbansvarig)
 
  Ledamot: Anton Janzon

  Ledamot: Emil Jansson

  Ledamot: Olle Axelsson

  Suppleant: Irene Axelsson

  Suppleant: Tobias Furne

  Suppleant: Jigar Ebdo

Bostadsrättsföreningen Vattnet
Malmgatan 18, 774 30 Avesta