Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vattnet består av följande personer.
Ordförande Benny Andersson  
Sekreterare Thomas Larsson  
Ledamot Johan Nordlund  
Ledamot Irene Axelsson  
Ledamot Torbjörn Andersson  
Suppleant Eskil Persson  
Suppleant Ulla Persson