BRF VATTNET
Ordningsregler hobbyrum
Felanmälan

• Parkering på gårdsplan förbjudet, endast i och urlastning.

• Rastning av hundar på gårdsplanen strängeligen förbjudet.

• Hundar skall hållas i koppel.

• Åverkan på utrustning, planteringar, mm är förbjudet.

• Gör rent utemöblerna efter användning som tex bord.

• Fälla ner parasollerna efter användning.

• Inga cyklar i cykelställena från och med 30 november till 1 mars.

• Rökning får endast ske på avsedd plats som är vid sophuset.

• Nerskräpning är strängeligen förbjudet.

• Anmäla till vicevärd om något är trasigt eller behöver åtgärdas.
Bostadsrättsföreningen Vattnet
Malmgatan 18, 774 30 Avesta