BRF VATTNET
Monday, January 17, 2022

Bokning och tider
●  Tider då hobbyrummet får användas är mellan klockan 9:00 – 21:00.

●  Bokning får ske med maximalt 2 dagar. En ny bokning får ske tidigast efter den tid du bokat passerat.

●  Bokningslista finns utanför hobbyrummet.


Ordningsregler
●  Endast medlemmar i föreningen får boka tid och nyttja hobbyrummet.

●  RESPEKTERA TIDSBOKNING vilket innebär att ingen obehörig får gå in i hobbyrummet under bokad tid.

●  Alla angivna tider för nyttjande skall respekteras.

●  Lokalen skall vara välstädad och rengjord efter utfört arbete.

●  Skräp och sopor skall slängas på anvisad plats i hobbyrummet och större föremål och övriga överblivna sopor skall slängas på kommunens anvisad plats.

●  Elcyklar, elsparkcyklar och övriga elfordon får inte laddas eller förvaras i hobbyrummet.

●  Hobbyrummet får absolut inte användas som förråd.

●  Egna verktyg och material skall tas bort efter utfört arbete.

●  Om något material behöver kvarlämnas, så skall den märkas med namn, datum och telefonnummer. OBSERVERA: Ingen långtidsförvaring.

●  Arbeten som skapar gnistor eller hög värme typ ”HETA ARBETEN” får inte förekomma i hobbyrummet.

●  Vara aktsam om den gemensamma utrustningen som finns i hobbyrummet.

●  När lokalen lämnas skall lyset släckas, fönstret stängas och dörren låsas.

●  Omedelbart göra en felanmälan eller kontakta vicevärd, om något är trasigt.

Då dessa regler inte följs, trots att bostadsrättsinnehavaren har fått information om reglerna, har styrelsen beslutanderätt att nyttjanderätten av hobbyrummet upphör.
Ordningsregler hobbyrum
Felanmälan
Bostadsrättsföreningen Vattnet
Malmgatan 18, 774 30 Avesta