BRF VATTNET
Regler
Thursday, January 13, 2022●   Man skall vara ägare en bil.
      ○   Vid avsaknad av bil ska styrelsen kontaktas.
●   Man skall vara skriven och boende i föreningen.
●   Man skall vardagliges utnyttja parkeringsplatsen.
●   Fordonet skall vara registrerat och funktionsdugligt.
●   Parkeringsplatsen får inte nyttjas för långvarig uppställningsplats.
●   Medlemmar i föreningen Brf Vattnet har företräde till parkeringsplatsen.
●   Maximalt en bilplats per hushåll.
●   Föreningen upprättar kölista enligt likabehandlingsprincipen.
●   Bostadsrättsinnehavare som hyr ut lägenheten i andrahand får behålla sin parkeringsplats, med villkor att parkeringsplatsen hyrs ut i andrahand till medlem som står först på kölistan under den tid som andrahandsuthyrningen av lägenheten sker.
●   Flytta bilen vid uppmaning från styrelsen vid tillexempel ”gårdsstädning”.
●   När ingen kö finns på den upprättade kölistan för parkeringen kan:
      ○   Hushåll som är medlem i Brf Vattnet får hyra 2 parkeringsplatser tills det är en medlem som behöver ha en parkeringsplats som skrivit in sig på kölistan.
      ○   Parkeringsplats hyras ut till person som hyr i andrahand.

Då det åter blir kö får hyresgästen till den sista dagen i månaden på sig att upphöra med den alternativ användningen som gäller när det inte finns någon kö på parkeringsplatsen.

Hyresgästen för parkeringen har inte rätt att hyra ut sin parkeringsplats utan styrelsens medgivande.

Då det uppstår delade meningar vad det gäller till exempel ”funktionsdugligt fordon” enligt punkterna ovan och i andra avseenden beträffande reglerna, har styrelsen tolkningsföreträde.

Då dessa regler inte följs, har styrelsen beslutanderätt att nyttjanderätten av parkeringsplatsen upphör.Regler parkeringsplats
Ansökan parkeringsplats
Bostadsrättsföreningen Vattnet
Malmgatan 18, 774 30 Avesta